ΜΙΓΜΑΤΑ – Παντεσπάνια

Genplus βανίλια/σοκολάτα
Μίγμα για αφράτο παντεσπάνι “γαλλικού τύπου”
Συσκευασία: Σακ. 10 kg
Κωδικός: OFM-000210/200

Μίγμα για Κωκ
Μίγμα για κωκ
Συσκευασία: Σακ. 10 kg
Κωδικός: OFM-000202

Παντεσπάνι OF βανίλια/σοκολάτα
Μίγμα για παντεσπάνι, ιδανικό για κοπτικό μηχάνημα
Συσκευασία: Σακ. 10 kg
Κωδικός: OFM-000250/257

Monoprover
Βελτιωτικό για παντεσπάνι.
Δοσολογία 3%
Συσκευασία: Δοχ. 10 kg
Κωδικός: 1100225