ΤΑΡΤΕΣ – Βάσεις για τάρτες γλυκιές Short Crust 

BOX CUILLERE SHORT CRUST
( 7 cm )

Συσκευασία: 1 ΔΙΣΚΟΣ X 81 ΤΜΧ
Κωδικός: 706034

COUPELLE H SHORT CRUST
( 4,0 cm x 1,8 cm ) SABLE
Συσκευασία: 1 ΔΙΣΚΟΣ X 60 ΤΜΧ
Κωδικός: 706037

CANAPE SHORT CRUST
( 3,5 cm x 1,4 cm )

Συσκευασία: 1 ΔΙΣΚΟΣ X 60 ΤΜΧ
Κωδικός: 706040

BOX CANNELE SHORT CRUST
Συσκευασία: 1 ΔΙΣΚΟΣ X 24 ΤΜΧ
Κωδικός: 706035

COUPELLE H SHORT CRUST CACAO ( 4,0 cm x 1,8 cm )
Συσκευασία: 1 ΔΙΣΚΟΣ X 60 ΤΜΧ
Κωδικός: 706038

BOX COUPELLE SHORT CRUST
( 4,5 cm x 1,2 cm )
Συσκευασία: 1 ΔΙΣΚΟΣ X 75 ΤΜΧ
Κωδικός: 706036

TARTELETTE SHORT CRUST (4×10) SABLE
Συσκευασία: 1 ΔΙΣΚΟΣ X 10 ΤΜΧ
Κωδικός: 706039