ΤΑΡΤΕΣ – Βάσεις για τάρτες αλμυρές Savoury

CUILLERE RUSTIC ( 7 cm )
Συσκευασία: 1 ΔΙΣΚΟΣ X 81 ΤΜΧ
Κωδικός: 706022

COUPELLE H CURCUMIN YELLOW ( 4,0 cm x 1,8 cm )
Συσκευασία: 1 ΔΙΣΚΟΣ X 60 ΤΜΧ
Κωδικός: 706025

BOX COUPELLE RUSTIC ( 4,5 cm x 1,2 cm )
Συσκευασία: 1 ΔΙΣΚΟΣ X 75 ΤΜΧ
Κωδικός: 706029

CANAPE RUSTIC ( 3,5 cm x 1,4 cm )
Συσκευασία: 1 ΔΙΣΚΟΣ X 60 ΤΜΧ
Κωδικός: 706032

BOX COUPELLE H RUSTIC ( 4,0 cm x 1,8 cm )
Συσκευασία: 1 ΔΙΣΚΟΣ X 60 ΤΜΧ
Κωδικός: 706023

COUPELLE H SPINACH ( 4,0 cm x 1,8 cm )
Συσκευασία: 1 ΔΙΣΚΟΣ X 60 ΤΜΧ
Κωδικός: 706026

BOX TARTELETTE RUSTIC ( 10cm x 1,8cm )
Συσκευασία: 1 ΔΙΣΚΟΣ Χ 10 ΤΜΧ
Κωδικός: 706030

BARQUETTE RUSTIC ( 10 cm x 1,3 cm )
Συσκευασία: 1 ΔΙΣΚΟΣ X 30 ΤΜΧ
Κωδικός: 706033

COUPELLE H CHARCOAL BLACK  ( 4,0 cm x 1,8 cm )
Συσκευασία: 1 ΔΙΣΚΟΣ X 60 ΤΜΧ
Κωδικός: 706024

COUPELLE H TOMATO ( 4,0 cm x 1,8 cm )
Συσκευασία: 1 ΔΙΣΚΟΣ X 60 ΤΜΧ
Κωδικός: 706027

BOX CANNELE RUSTIC ( 8 cm x 1,5 cm )
Συσκευασία: 1 ΔΙΣΚΟΣ X 24 ΤΜΧ
Κωδικός: 706031

BOX COUPELLE H POP
Συσκευασία: ΚΙΒ 4 Χ 60 =240
Κωδικός: 706041