ΜΙΓΜΑΤΑ- Βύνες 

Roggevel
Σκούρα βύνη για άρωμα, χρώμα και γεύση.
Δοσολογία χρήσης: 0,5-3% επί του αλεύρου.
Συσκευασία: Σακί 15 kg
Κωδικός: 381000

Dark Malt OF
Σκούρα βύνη για χρώμα και γεύση.
Δοσολογία χρήσης: 0,5-2% επί του αλεύρου.
Συσκευασία:Σακι 10 kg
Κωδικός: 381001