ΜΙΓΜΑΤΑ – Μίγματα για Ντόνατς 

Donut Mix 100%
Πλήρες μίγμα για την Παρασκευή αυθεντικών αμερικάνικων ντόνατς.
Συσκευασία: Σακ. 20 kg
Κωδικός: 380220

Donut Base 50 %
Μίγμα βάσης για την Παρασκευή αυθεντικών αμερικάνικων ντόνατς.
Συσκευασία: Σακ. 20 kg
Κωδικός: 380221