ΜΙΓΜΑΤΑ – Μίγματα αρτοποιίας 

Vitason Mais
Μίγμα για την παραγωγή αρτοσκευασμάτων καλαμποκιού.
Δοσολογία χρήσης: 50% επί του αλεύρου.
Συσκευασία:  Σακί 20kg
Κωδικός: 380063

Ciabatta Rye 20%
Μίγμα για την παραγωγή σκούρων ιταλικού τύπου αρτοσκευασμάτων.
Δοσολογία χρήσης: 20% επί του αλεύρου.
Συσκευασία: Σακί 20kg
Κωδικός: 380055

Brioche  20%
Μίγμα για την παραγωγή γαλλικού τύπου αρτοσκευασμάτων πολυτελείας.
Δοσολογία χρήσης: 20% επί του αλεύρου.
Συσκευασία: Σακί 20kg
Κωδικός: 380053

Multigrain – Δεκάσπορο
Μίγμα για την παραγωγή Δεκάσπορων αρτοσκευασμάτων (περιέχει 10 είδη σπόρων).
Δοσολογία χρήσης: 30% επί του αλεύρου.
Συσκευασία: Σακί 20kg
Κωδικός: 380058

Creations Meditteranean
Μίγμα για την παραγωγή πικάντικων αρτοσκευασμάτων μεσογειακού τύπου.
Δοσολογία χρήσης: 10 – 40% επί του αλεύρου.
Συσκευασία: Σακί 20kg
Κωδικός: 380200

Ciabatta 5%
Συμπύκνωμα για την παραγωγή ιταλικού αρτοσκευάσματα (δεν περιέχει αλάτι)
Δοσολογία χρήσης: 5 % επί του αλεύρου.
Συσκευασία: Σακί 20kg
Κωδικός: 380050

Austria  20%
Μίγμα για την παραγωγή χωριάτικων αρτοσκευασμάτων Αυστριακού τύπου.
Δοσολογία χρήσης: 20% επί του αλεύρου.
Συσκευασία: Σακί 20kg
Κωδικός: 380057